BADANIE NASIENIA

Badanie nasienia  /spermogram, spermiogram/  to podstawowy test kontrolujący stan ilościowy i jakościowy plemników, dostarcza informacji o funkcjonowaniu prostaty, ewentualnym wpływie żylaków powrózka nasiennego i czynnika immunologicznego na  płodność.

Badanie nasienia wykonywane w naszej placówce obejmuje
   ocenę właściwości fizykochemicznych i biofizycznych nasienia / objętość, kolor, pH, czas upłynnieniaocenę mikroskopowa plemników –
  rodzaj ruchu plemników, liczba plemników , procent żywych plemników;
   ocenę mikroskopowa morfologii /budowy/ plemników; 
  test swim-up – sprawdza zdolność plemników do opuszczenia płynu nasiennego, przechodzenia do śluzu i wędrówki w śluzie szyjkowym.

Zalecenia dla Pacjenta przed badaniem:
  wstrzemięźliwość  płciowa  przez  2- 4 dni; 
  nie  nadużywać alkoholu przed badaniem; 
  wyznaczyć telefonicznie lub osobiście w rejestracji termin badania. 

Pobranie materiału do badania:
   przed pobraniem materiału należy umyć ręce i prącie wodą z mydłem; 
   w  celu uzyskania nasienia trzeba zastosować masturbację; 
   nasienie musi pochodzić pierwszego i jedynego wytrysku; 
   materiał  oddaje się do czystego, jałowego pojemnika; 
   zalecane  jest oddawanie materiału w miejscu wykonania badania;  
w  wyjątkowych okolicznościach dopuszczane jest oddanie nasienia w domu z zachowaniem w/w warunków i dostarczenie materiału do badania w czasie nie przekraczającym 60 min od oddania ejakulatu. Próbkę nasienia należy zabezpieczyć przed wychłodzeniem / transport w temperaturze ciała /. 

NA SKRÓTY