CHOROBY wewnętrzne, nerek,
nadciśnienie tętnicze

   Diagnostyka i leczenie:
  - nadciśnienia tętniczego ze szczególnym uwzględnieniem nadciśnienia wtórnego: nerkowego oraz naczyniowo-nerkowego
  - nadciśnienia tętniczego i chorób nerek u kobiet w ciąży
  - pierwotnych i wtórnych kłębuszkowych zapaleń nerek w tym nefropatii toczniowej, nefropatii w przebiegu układowych zapaleń naczyń,
    przewlekłej cukrzycowej choroby nerek i inn.
  - ostrych i przewlekłych zakażeń układu moczowego
  - przewlekłej choroby nerek we wszystkich stadiach

  Kwalifikacja i przygotowanie chorych do:
  - leczenia nerkozastępczego (hemodializa, dializa otrzewnowa)
  - przeszczepienia nerki (nerki i trzustki), w tym od dawców rodzinnych

   Leczenie chorych po transplantacji nerki

NA SKRÓTY